Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM – 18.06.2022 Poznań

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 18.06.2022 o godz. 18:00(I termin) 19:30 (II termin) pod adresem: 61-015 Poznań, ul. Gnieźnieńska 2.