Strona główna

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

PZISM

powstał w roku 1996 z inicjatywy przedstawicieli służb mundurowych. Organizacja skupia przede wszystkim osoby aktywne zawodowo pracujące w Policji, Wojsku, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, rekomendowanych agencjach ochrony osób i mienia, oraz instruktorów i szkoleniowców innych służb mundurowych, a także członków elitarnych jednostek specjalnych z Polski, Węgier, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy. W szkoleniach związku uczestniczą systematycznie przedstawiciele ok. 20 państw z dwóch kontynentów. Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych umożliwia swoim członkom: – profesjonalne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie: taktyki i techniki interwencji strzelectwa praktycznego samoobrony i walki wręcz oraz sztuk walki oraz: pomoc metodyczną, organizacyjną i szkoleniową z zakresu: taktyki i techniki interwencji, strzelectwa praktycznego, samoobrony i walki wręcz oraz sztuk walki uczestnictwo w specjalistycznych kursach instruktorskich i szkoleniowych systematyczne odbywanie krajowych i zagranicznych profesjonalnych staży z udziałem przedstawicieli elitarnych jednostek specjalnych innych państw: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Chorwacji, Danii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Polski, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch.