Zasady członkostwa

Opłaty za seminaria oraz szkolenia dla członków PZISM są niższe niż dla pozostałych uczestników.

>>Pobierz deklarację<<

O przynależności do Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych decyduje Zarząd PZISM po rozpatrzeniu deklaracji i innych dokumentów kandydata ubiegającego się o przyjęcie.
Podstawowym wymogiem osoby ubiegającej się o członkostwo jest praca w służbach mundurowych.
Dopuszcza się (w wyjątkowych sytuacjach) możliwość przyjęcia do PZISM osoby nie pracującej w służbach mundurowych. Musi ona posiadać uprawnienia instruktorskie i wykazać powiązanie ze służbami mundurowymi (np. osoba szkoląca pracowników służb mundurowych).

Zasady opłacania składki:
Zgodnie z art. 27 pkt 3 Statutu PZISM składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do PZISM.

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł.

Nr konta bankowego PZISM:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych
91-002 Łódź, ul. Drewnowska 47A/13
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001