Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM – 09.03.2024 – Cieszyn

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 09.03.2023 o godz. 18:15 pod adresem: MOSIR Cieszyn al. J. Łyska 21.