o PZISM

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych

PZISM

powstał z inicjatywy przedstawicieli służb mundurowych. Organizacja skupia przede wszystkim osoby aktywne zawodowo pracujące w Policji, Wojsku, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, rekomendowanych agencjach ochrony osób i mienia, oraz instruktorów i szkoleniowców innych służb mundurowych, a także członków elitarnych jednostek specjalnych z Polski, Węgier, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy. W naszych szkoleniach uczestniczą systematycznie przedstawiciele ok. 20 państw z dwóch kontynentów.

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych umożliwia swoim członkom:

– profesjonalne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie:

  • taktyki i techniki interwencji
  • strzelectwa praktycznego
  • samoobrony i walki wręcz oraz sztuk walki

– oraz:

  • pomoc metodyczną, organizacyjną i szkoleniową z zakresu: taktyki i techniki interwencji, strzelectwa praktycznego, samoobrony i walki wręcz oraz sztuk walki
  • uczestnictwo w specjalistycznych kursach instruktorskich i szkoleniowych
  • systematyczne odbywanie krajowych i zagranicznych profesjonalnych staży z udziałem przedstawicieli elitarnych jednostek specjalnych innych państw: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Chorwacji, Danii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Polski, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch.