Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM – 11.05.2019 Kalisz

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 11.05.2019 o godz. 16:15(I termin) 19:00 (II termin) pod adresem:

Stanica Harcerska Zielona Polana Al. Siwego Sokoła, 63-400 Ostrów Wielkopolski