Walne Zebranie Członków PZISM – 02.06.2018 Kalisz

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 02.06.2018 pod adresem: 62-800 Kalisz, ul. Wał Jagielloński 9 o godz. 19:10.

Celem obrad będzie rozpatrzenie wniosków dotyczących Członków Honorowych PZISM.