Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków PZISM – 18.02.2023

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 18.02.2023 o godz. 18:15 pod adresem: MOSIR Cieszyn al. J. Łyska 21.