Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM – 20.06.2020 Poznań

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 20.06.2020 o godz. 17:00(I termin) 18:00 (II termin) pod adresem:

61-015 Poznań, ul. Gnieźnieńska 2