Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM – 19.06.2021 Oświęcim

Zarząd Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych działając na podstawie art.22, art.18 i art.19 Statutu PZISM zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PZISM, które odbędzie się w dniu 19.06.2021 o godz. 19:15(I termin) 20:30 (II termin) pod adresem: Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 10.