CQB Z-2 Szkolenie – 18.03.2023 Przygodzice

Informacja na Facebook

Tematy szkolenia:

CQB Z-2

 1. Postawy i poruszanie się w zespole dwuosobowym.
 2. Asekuracja podczas wykonywania zadań.
 3. Komunikacja.
 4. Algorytmy postępowania w sytuacjach awaryjnych

PLAN SZKOLENIA:

 • 18.03.2023 sobota:
 • 10:00-18:00 – szkolenie
 • 18:00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY BĘDZIE NA ZAJĘCIACH

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZISM

UWAGA !!!: Podczas szkolenia obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć bez zgody organizatora !!!

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • ul. PTR 6
 • 63-421 Przygodzice, Polska

ZGŁOSZENIA:

 • do dnia 14.03.2023liczba uczestników ograniczona
 • tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • członkowie PZISM (opłacona składka członkowska za 2023): 100 zł
 • niezrzeszeni w PZISM: 140 zł
 • Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłatyna konto PZISM orazprzesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001

*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

WYPOSAŻENIE:

 • uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, atrapa broni krótkiej.

NOCLEGI:

 • Możliwość noclegu w internacie szkoły.
 • 2 noclegi w cenie szkolenia / własny śpiwór/

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Zbychu tel. +48 886 046 611