Ogólnopolskie Szkolenie Służb Mundurowych – 13-14.05.2023 – Warszawa

Informacja na Facebook

Tematy szkolenia:

Bazowy program szkoleniowy taktyki I technik interwencyjnych dla zespołów dwuosobowych Z – 2”

Rozszerzenie nr.6

 • Interwencja podczas „bójki”
 • Interwencja podczas rozboju.
 • Interwencja w związku ze stosowaniem przemocy do osób trzecich.

PLAN SZKOLENIA:

 • 13.05.2023 sobota:
 • 10:00-13:00 – szkolenie
 • 13:30-18:00 – szkolenie
 • 14.05.2023niedziela:
 • 10:00-13:00 – szkolenie
 • 13:00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY BĘDZIE NA ZAJĘCIACH

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZISM

UWAGA !!!: Podczas szkolenia obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć bez zgody organizatora !!!

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) ASzWoj, bud 6,
 • Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103 (wjazd od ul. Czerwonych Beretów)

ZGŁOSZENIA:

 • do dnia 10.05.2023 liczba uczestników ograniczona
 • tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • opłata przelewem:
  • 120 zł członkowie PZISM
  • 160 zł osoby niezrzeszone
 • opłata na miejscu
  • 140 zł członkowie PZISM
  • 180 zł osoby niezrzeszone
 • Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłaty na konto PZISM oraz przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w ZgierzuBank Spółdzielczy w Zgierzu
Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych
91-002 Łódź, ul. Drewnowska 47A/13
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001

*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

WYPOSAŻENIE:

 • uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, atrapę broni krótkiej.

NOCLEGI:

 • Noclegi we własnym zakresie.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Zbychu tel. +48 886 046 611