24 CZERWCA 2023 Jaworzno – Ogólnopolskie Szkolenie Służb Mundurowych

Facebook 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Współorganizatorzy:
Straż Miejska w Jaworznie

Patronat:
Prezydent Miasta Jaworzna

Tematy:
1. Algorytmy postępowania z osobami agresywnymi.
2. Interwencja w środkach komunikacji.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Plan szkolenia:

  • 24.06.2023 sobota:
  • 10:00-17:00 – szkolenie
  • 17:00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

Koszt:
100zł członkowie PZISM
140zł osoby niezrzeszone

Zgłoszenia:

  • do dnia 20.06.2023 liczba uczestników ograniczona
  • tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl
  • Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłaty na konto PZISM oraz przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych
91-002 Łódź, ul. Drewnowska 47A/13
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001

*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

Wyposażenie:

  • uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, atrapę broni krótkiej.

Dodatkowe informacje:
Zbychu tel. 886046611