22.09.2018
Interwencje w środkach komunikacji miejskiej

Folder do pobrania: 2018.09.22 – Poznań

Sprawdź na FB – facebook.com/events

Szkolenie służb mundurowych
Interwencje w środkach komunikacji miejskiej

22.09.2018 – Koziegłowy k/ Poznania

MIEJSCE SZKOLENIA: Transkom ul. Piaskowa 1 Koziegłowy k/ Poznania

PLAN SZKOLENIA: Zaczynamy o 10.00 planowane zakończenie o 16.00

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY BĘDZIE NA ZAJĘCIACH

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZISM

UWAGA !!!: Podczas szkolenia obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć bez zgody organizatora !!!

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

członkowie PZISM (opłacona składka członkowska za 2018): 50 zł, niezrzeszeni w PZISM: 80

Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłaty na konto PZISM oraz przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM: Bank Spółdzielczy w Zgierzu, 69 8783 0004 0016 4076 2000 0001

*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.