18-19.02.2023 Szkolenie – Cieszyn

informacje na Facebook

Tematy szkolenia:

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  2. Pałka teleskopowa jako środek przymusu bezpośredniego
  3. Samoobrona w ograniczonej przestrzeni
Współorganizator:
Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie

MIEJSCE:
MOSIR Cieszyn al. J. Łyska 21


ZGŁOSZENIA:
do dnia 15.02.2023 liczba uczestników ograniczona
tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
członkowie PZISM (opłacona składka członkowska za 2022): 100 zł
niezrzeszeni w PZISM: 140 zł
Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłaty na konto PZISM oraz przesłanie zgłoszenia mailem na adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)
Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
69 8783 0004 0016 4076 2000 0001
*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

WYPOSAŻENIE:
uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, atrapa broni krótkiej, pałka teleskopowa, kajdanki, staza, nóż ćwiczebny .

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SZKOLENIE:
Waldek tel: +48 503 169 823
Zbychu tel. +48 886 046 611

NOCLEGI:
Noclegi we własnym zakresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY