02/03-02-2019 Włocławek

Sprawdź na FB – facebook.com/events

Folder do pobrania – pdf

Tematy szkolenia:

1. Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów 2 osobowych (Z-2):

 • Interwencja przy oporze biernym
 • Interwencja przy oporze czynnym (napastnik nieuzbrojony)
 • Interwencja przy oporze czynnym (napastnik uzbrojonym)
 • Interwencja podczas bójki
 • Interwencja podczas napadu na osobę trzecią
 • Obrona podczas naruszenia nietykalności funkcjonariusza
 • Obrona podczas czynnej napaści na funkcjonariusza
 • Techniki kajdankowań
 • Transport osoby zatrzymanej
 • Interwencja przy pojeździe
 • Przeszukanie budynków
 • Prowadzenia ognia w parach
 • Ochrona osoby trzeciej (VIP, świadek koronny, konwój kasjerki)
 • Komunikacja
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

2. Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów 2 osobowych (Z-2). Rozszerzenie 7

 • Kontrola ruchu osobowego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

W zajęciach z rozszerzenia mogą wziąć udział osoby, które ukończyły zajęcia z bazowego programu

PLAN SZKOLENIA:

02.02.2019 sobota:

10.00-13.00 – szkolenie

15.00-19.00 – szkolenie

03.02.2019 niedziela:

10.00-14.00 – szkolenie

14.00-14.10 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY BĘDZIE NA ZAJĘCIACH

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

Zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych instruktorów PZISM

UWAGA !!!: Podczas szkolenia obowiązuje zakaz filmowania i robienia zdjęć bez zgody organizatora !!!

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Chopina 12 87-800 Włocławek

ZGŁOSZENIA:

do dnia 25.01.2019liczba uczestników ograniczona

tel: +48 600 827 080, e-mail: sekretariat@pzism.pl

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

członkowie PZISM (opłacona składka członkowska za 2019): 80 zł

niezrzeszeni w PZISM: 120 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie przedpłatyna konto PZISM orazprzesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: sekretariat@pzism.pl (należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy)

Nr konta bankowego PZISM:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

69 8783 0004 0016 4076 2000 0001

*W przypadku rezygnacji ze szkolenia przedpłata nie podlega zwrotowi.

WYPOSAŻENIE:

uczestnicy powinni posiadać: umundurowanie ćwiczebne, broń do ćwiczeń z możliwością symulacji przeładowania, kaburę, nóż treningowy, pałkę wielofunkcyjną typu „tonfa”, pałkę teleskopową, sztywną, kajdanki.

Ponieważ planowane są zajęcia na zewnątrz prosimy o zabranie odpowiedniej do pory roku odzieży.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SZKOLENIE :

Instruktor PZISM – 606 591 948

NOCLEGI:

Noclegi we własnym zakresie.

Proponowany najbliższy hotel 800 m od miejsca szkolenia:

PAŁAC BURSZTYNOWY ul. Okrężna 21, 87-800 Włocławek Tel. 54 231 91 00

Prosimy o wysłanie na szkolenie instruktorów i członków grup interwencyjnych, którzy w szkoleniach biorą udział cyklicznie. /Zapraszamy również żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników ochrony zainteresowanych szkoleniem, którzy nie zostali oddelegowani/