Licencjonowani instruktorzy

Licencjonowanym instruktorem PZISM jest osoba która:
– posiada licencję na dany rok wydaną przez Zarząd Związku
– znajduje się na wykazie licencjonowanych instruktorów PZISM opublikowanym poniżej na stronie naszego związku.

Wzory licencji instruktorskich oraz legitymacji członkowskich znajdują się na stronie organizacji.

PZISM_Legit_instr_wzór   PZISM_Legit_czł_wzór

Wobec osób posługujących się tytułem instruktora lub wykładowcy PZISM nie spełniających w/w kryteriów Zarząd Związku podejmie kroki prawne w związku z naruszeniem dóbr organizacji.

Informację czy dana osoba jest licencjonowanym instruktorem Związku można uzyskać również telefonicznie w sekretariacie PZISM.

Lista licencjonowanych instruktorów PZISM na rok 2015.

1. Otocki Dariusz konsultant d/s: Walki Wręcz, Samoobrony, Taktyki i Technik Interwencji, Strzelectwa.
2. Ostrowski Jacek konsultant d/s: Walki Wręcz, Samoobrony, Nurkowania.
3. Modrzyński Piotr konsultant d/s: Walki Wręcz, Samoobrony, Taktyki i Technik Interwencji, Strzelectwa.
4. Krystek Arkadiusz konsultant d/s: Walki Wręcz, Samoobrony, Taktyki i Technik Interwencji, Strzelectwa.
5. Łuczyński Włodzimierz konsultant d/s Medyczny oraz Strzelectwa.
6. Staniszewski Krzysztof konsultant d/s Walki Wręcz i Samoobrony.
7. Kaczmarek Grzegorz konsultant d/s: Walki Wręcz, Samoobrony, Taktyki i Technik Interwencji, Strzelectwa.
8. Wrona Robert konsultant d/s: Strzelectwa Sportowego i Bojowego.
9. Lewandowski Dariusz konsultant d/s: Walki Wręcz, Samoobrony, Taktyki i Technik Interwencji, Strzelectwa.
10. Jóźwiak Ryszard konsultant d/s Walki Wręcz i  Samoobrony.
11. Gibczyński Ryszard konsultant d/s Walki Wręcz i Samoobrony.

12. Adamik Bogdan
13. Piotrowski Paweł
14. Podciechowski Bartłomiej
15. Karalus Zbigniew
16. Miłkowski Mariusz
17. Piątyszek Piotr – konsultant d/s Strzelectwa sportowego
18. Jankowiak Krzysztof
19. Płaskonka Wojciech
20. Żurawski Marek
21. Grzyb Arkadiusz
22. Zgórski Jarosław