Wzory zaświadczeń

Po ukończeniu każdego modułu szkoleniowego organizator szkolenia przesyła na adres Zarządu PZISM protokół z przeprowadzenia kursu oraz ewentualnych egzaminów w terminie 3 dni od daty zakończenia szkolenia lub egzaminów.

Po ukończeniu każdego modułu szkoleniowego słuchacz otrzymuje w dniu ukończenia szkolenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i w ciągu 21 dni certyfikat PZISM w formie plastikowej (wysyłany na adres domowy lub zakładu pracy) . Certyfikat zawiera informacje:

  • nazwisko i imię osoby uczestniczącej w szkoleniu
  • numer w rejestrze osób przeszkolonych PZISM
  • datę urodzenia osoby uczestniczącej w szkolenia
  • datę certyfikacji (ukończenia szkolenia) i stan aktywności
  • Nazwisko i imię instruktora/instruktorów prowadzących szkolenia

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

Wzór certyfikatu poświadczającego ukończony kurs