WARSZTATY TAKTYKI 26-28 MAJ 2017 KALISZ

WARSZTATY TAKTYKI 26-28 MAJ 2017 KALISZ

Temat szkolenia:

Taktyka i techniki działań interwencyjnych:
• zachowanie funkcjonariuszy w różnych sytuacjach zagrożenia,
• użycie dostępnych środków przymusu bezpośredniego w celu skutecznego obezwładnienia przeciwnika,
• pomoc przedmedyczna – udzielanie pomocy przedmedycznej.
Cel szkolenia:
• zapoznać uczestników szkolenia(funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników innych formacji mundurowych) z wybranymi elementami samoobrony oraz doskonalić umiejętności w określonych sytuacjach zagrożenia;
• zapoznać uczestników szkolenia z zasadami stosowania środków chemicznych w samoobronie oraz podczas interwencji.
• wykształcić umiejętności taktyczne funkcjonariuszy w zaplanowanych scenariuszach ćwiczeń;
• wykształcenie u funkcjonariuszy profesjonalnej postawy i umiejętności skutecznego stosowania środków przymusu bezpośredniego, emocjonalnego chłodu i dystansu do wykonywanych czynności oraz nie reagowania na prowokacyjne „zaczepki” ze strony osób fizycznych
• doskonalić umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

UCZESTNICTWO W STAŻU ZOSTANIE POTWIERDZONE DYPLOMEM
OTRZYMANYM PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

PLAN SZKOLENIA:

Termin :26-28.05.2017
Miejsce : Kalisz ul.Częstochowska 99 (Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych WSK)
TRENINGI W GRUPACH TEMATYCZNYCH
Piątek 18.00 – 21.00
Sobota 10.00 – 13.00,16.00 – 19.00
Niedziela 10,00 -13,00
Prowadzący: licencjonowani instruktorzy PZISM
Wymagania wyposażenie: ubiór służbowy / umundurowanie polowe wraz z podstawowym wyposażeniem,pas,kabura,atrapa broni krótkiej,kajdanki,pałka teleskopowa,tonfa.
Organizator: Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych
Koszt szkolenia :
Członkowie zwyczajni 70 zł
Członkowie wspierający 90 zł
Osoby niezrzeszone 150 zł.
zapisy i informacje tel: 602 487 925
Wpłat należy dokonywać na konto organizatora:
Nr konta bankowego PZISM:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 69 8783 0004 0016 4076 2000 0001