STAŻ 01 – 02 kwietnia 2017 WŁOCŁAWEK

01-02 kwietnia 2017 roku we Włocławku.

Tematyka: ,,Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów 2 osobowych”.

Organizatorem Seminarium jest Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych wraz ze Strażą Miejską we Włocławku.

Po ukończeniu szkolenia bazowego uczestnik otrzyma zaświadczenie, które pozwoli mu na udział w kolejnym szkoleniu z rozszerzonej wybranej tematyki bazowej.

Zakres tematyki Stażu:

 • Interwencja przy oporze biernym

 • Interwencja przy oporze czynnym (napastnik nieuzbrojony)

 • Interwencja przy oporze czynnym (napastnik uzbrojonym)

 • Interwencja podczas bójki

 • Interwencja podczas napadu na osobę trzecią

 • Obrona podczas naruszenia nietykalności funkcjonariusza

 • Obrona podczas czynnej napaści na funkcjonariusza

 • Techniki kajdankowań

 • Transport osoby zatrzymanej

 • Interwencja przy pojeździe

 • Przeszukanie budynków

 • Prowadzenia ognia w parach

 • Ochrona osoby trzeciej ( VIP, świadek koronny, konwój kasjerki)

 • Komunikacja

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

PZISM jest instytucją mającą na celu doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, Wojska, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Biur Ochrony, itp., co w znaczący sposób wpływa na profesjonalizm oraz fachowość wykonywanych przez nich obowiązków i tym samym poprawę bezpieczeństwa publicznego.

 

Nasze szkolenia zawsze stanowią istotne wydarzenie w kręgu grup zawodowych związanych ze służbami mundurowymi. Prowadzone są przez  doświadczonych instruktorów (GISW, Policji, Wojska i innych) specjalizujących się w różnych dziedzinach taktyki i techniki interwencji.