STAŻ INSTRUKTORSKI PZISM

Temat: Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych
dla zespołów 2-u osobowych.
Tylko członkowie PZISM.
Prowadzący: Instruktorzy PZISM