Monthly Archives: Styczeń 2017

STAŻ INSTRUKTORSKI PZISM

Temat: Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych
dla zespołów 2-u osobowych.
Tylko członkowie PZISM.
Prowadzący: Instruktorzy PZISM

NIEBIESKA TAKTYKA COMBAT SAR – RACIBÓRZ 29.09-1.10.2017